Premie WHK 2018

Vanaf 20 november heeft de Belastingdienst de beschikkingen Werkhervattingskas (Whk) 2018 verstuurd. U ontvangt deze beschikking als u werknemers in dienst heeft die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In de beschikking staan de percentages voor de gedifferentieerde premies Whk die nodig zijn voor de loonberekeningen en aangiftes loonheffingen 2018. 

Graag ontvangen wij een kopie van de beschikking.

U kunt deze mailen naar info@thecovandenbaard.nl

Bij voorbaat dank!

 

11-01-2017

Terug